Verbond vraagt aandacht voor containerbranden

Afval- en containerbranden veroorzaken jaarlijks veel schade. Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat de jaarlijkse schade kan oplopen tot 20 miljoen euro. Om aandacht te vragen voor preventiemaatregelen, start het Verbond met een deurhangercampagne.

Met de campagne vraagt het Verbond aandacht voor de risico’s op afval- en containerbranden. Niet goed afgesloten containers met brandbaar materiaal die tegen een gevel staan, maar ook stapels oude pallets, autobanden of verpakkingsmateriaal naast een bedrijfspand kunnen brand veroorzaken.

In 2014 heeft het Verbond van Verzekeraars onderzoek gedaan naar afval- en containerbranden. De geschatte schade als gevolg van deze containerbranden bedroeg dat jaar 20 miljoen euro. Verzekeraars hebben de mogelijkheid om met de nieuwe, aangescherpte Bedrijfsregeling Brandregels 2014 eventuele (gevolg)schade van brand te verhalen op bedrijven, als blijkt dat die onzorgvuldig hebben gehandeld.

Deurhangeractie
Met de campagne ‘Deurhanger ontvangen?’ wil het Verbond ondernemers erop wijzen dat zij zelf veel kunnen doen om een containerbrand te voorkomen. Risicodeskundigen en andere ambulante medewerkers hangen de deurhanger op bij een winkel of bedrijf waar ze een onveilige situatie constateren. De deurhanger verwijst naar een speciale webpagina op checklistbrand.nl/containerbrand. Op die pagina staat de actie toegelicht en staan tips voor ondernemers om de kans op een containerbrand te verkleinen.

Deurhangers bestellen?
Het Verbond roept alle (brand)verzekeraars op mee te helpen de actie tot een succes te maken. Voorzie risicodeskundigen en andere ambulante medewerkers van deurhangers en laat hen deze ophangen bij winkels en bedrijven met een brandgevaarlijke situatie.
Er is nog een beperkte voorraad deurhangers beschikbaar voor de leden die deze nog niet hebben ontvangen. Ook zijn de deurhangers tegen kostprijs na te bestellen via het Verbondssecretariaat.

Afbeeldingsresultaat voor containerbrand