IenW helpt bij onderscheid definities afval

Met een leidraad verduidelijkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitleg en toepassing van de begrippen 'afvalstof', 'bijproduct' en 'einde-afvalstatus'.

De leidraad is afgelopen vrijdag (13 juli) namens de staatssecretaris van IenW aangeboden aan het Interprovinciaal Overleg (Ipo), de Omgevingsdiensten en VNG. Met de leidraad moeten overheden en handhavers de begrippen afvalstof, bijproduct en einde-afvalstatus zo uniform mogelijk toepassen. Het gaat om de begrippen zoals ze gehanteerd worden in het Lap3. Het ministerie wil met name een betere benutting bevorderen binnen de ruimte die de Europese wetgeving en de rechtspraak bieden, om materialen niet onnodig als afvalstof te kwalificeren. In de leidraad worden hiervoor praktische voorbeelden gebruikt, onder meer uit de rechtspraak.

Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) nam de leidraad namens het Ipo in ontvangst. "We hebben ons afval keihard nodig: grondstoffen worden schaars dus daar moeten we slim mee om gaan", aldus Homan.

(bron: Afval Online)