Recyclingbedrage vlakglas gaat omlaag

Importeurs en producenten van isolatieglas zijn per 1 oktober 2018 een kwart goedkoper uit met de recyclingbijdrage.

Vlakglas Recycling Nederland (VRN) verlaagt per die datum de recyclingbijdrage op isolatieglas van 0,40 naar 0,30 euro per vierkante meter. De verlaging is mogelijk door kostenverlagingen enerzijds en een structurele hogere opbrengst anderzijds. Directeur Cor Wittekoek van VRN legt uit dat de stichting in 2017 nieuwe logistieke contracten heeft afgesloten en het transport steeds effici├źnter kan organiseren. Daarnaast wordt er meer glas op de markt gebracht, met name dankzij de groei van nieuwbouw, wat meer inkomsten oplevert, terwijl de hoeveelheid afvalglas vrij constant blijft.

Bij de inwerkingtreding van de huidige AVV in 2016 heeft VRN met het ministerie van IenW afgesproken dat geprobeerd zou worden de recyclingbijdrage te verlagen. Dat is dus gelukt. Het streven is de bijdrage in de toekomst nog verder te verlagen.

Voor de verlaging is wel een aanpassing van de overeenkomst voor de AVV nodig. Deze is 22 mei in de Staatscourant gepubliceerd, en tot en met 3 juli konden bezwaren worden ingediend. Die zijn er niet gekomen, waardoor de verlaging door kan gaan. Gekozen is voor de ingangsdatum van 1 oktober, omdat aangiftes per kwartaal moeten worden ingediend.

(Bron: AfvalOnline)