'Nederland behoort tot Europese kopgroep in recycling'

Nederland behoort tot de Europese top als het om recycling gaat. Van al het afval wordt ruim 80 procent gerecyled. Toch is de inzet van gerecycled materiaal in de Nederlandse economie maar 8 procent.
Dit blijkt uit een rapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag hebben gepubliceerd. Het streven is om het gebruik van grondstoffen in 2030 te halveren.De opstellers van het rapport introduceren een 'circulair' equivalent van de Nationale Energieverkenning (NEV). Hierin wordt jaarlijks een update gegeven over het energieverbruik in Nederland en de vooruitzichten voor de komende jaren.

In 2030 moet het gebruik van zogenoemde primaire abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiele brandstoffen) in Nederland gehalveerd zijn. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Met deze doelstelling gaat Nederland verder dan de meeste andere Europese landen. Volgens het onderzoek bestaat er in Nederland veel enthousiasme voor de circulaire economie. Naast een oplossing voor het grondstoffenprobleem, biedt die kansen voor de Nederlandse economie en de internationale concurrentiepositie.
Uit eerdere verkennende berekeningen blijkt dat de circulaire economie meer dan 7 miljard euro kan opleveren en rond de 54.000 nieuwe banen.

(Bron: Nu.nl)