Wereldwijde afvalberg dreigt ruim te verdubbelen

De afvalberg is wereldwijd sterk aan het groeien. Wanneer we niet ingrijpen zal de hoeveelheid afval die we produceren in 2050 met zo'n zeventig procent zijn toegenomen. Daarvoor waarschuwt de Wereldbank in haar nieuwe verslag 'What a waste'.Ieder jaar gooien we wereldwijd zo'n 2 miljard ton afval weg.

Wanneer we niet ingrijpen, zal dat in 2050 zijn opgelopen naar 3,4 miljard ton. Die voorspelling doet de Wereldbank, het grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking, in haar nieuwste rapport over de wereldwijde afvalberg. De oorzaak voor de toename is volgens de Wereldbank de snelle verstedelijking en de groeiende bevolking.

Momenteel zorgt de westerse wereld voor de grootste hoeveelheid afval. Met 16 procent van de wereldbevolking produceert het westen ruim een derde van al het afval. Maar de komende decennia zal vooral de afvalproductie in armere gebieden juist sterk toenemen, voorspelt de Wereldbank. In het zuiden van Azië zal de hoeveelheid afval verdubbel en in Afrika zal het in 2050 ongeveer drie keer zoveel zijn als nu.

In het rapport wordt benadrukt hoe belangrijk goed afvalbeheer is  voor het milieu, maar dat het met name in derdewereldlanden daar vaak aan ontbreekt. In de rijkere landen wordt namelijk ongeveer een derde van al het afval gerecycled. In ontwikkelingslanden is dat niet meer dan vier procent.

Volgens Laura Tuck, vice president duurzame ontwikkeling bij de Wereldbank, moeten armere regio's geholpen worden met het realiseren van duurzaam afvalbeheer. ,,De oplossingen bestaan al, wij kunnen mensen in armere landen helpen om het afvalbeheer te verduurzamen. Dat is beter voor het milieu, voor de economie en voor de gezondheid van de mensen daar."

(Bron: De Stentor)