Eveline

Duitse architect ontwerpt kam om oceaan plasticvrij te maken

Pacific Garbage Screening (PGS) is een nieuwe oplossing om uiteindelijk tot schone oceanen te komen. De techniek functioneert zonder netten maar op basis van passieve sedimentatie (bezinking). Het zeeleven wordt niet bedreigd door de methode, aldus het PSG-team.

Het team PGS is opgericht door de jonge architect Marcella Hansch die haar afstudeerscriptie schreef over dit idee. Momenteel bestaat haar team uit zo'n dertig 'vrijwilligers'. Het systeem is gebaseerd op het idee van een drijvend platform met een knolvormig design dat het mogelijk maakt plastic delen uit het water te halen. Snelle stromingen in zee trekken plastic deeltjes tot wel dertig meter diep onder het wateroppervlak, terwijl het plastic lichter is dan water en dus (in tragere stromingen) op het water zou moeten blijven drijven. Vergeleken met water heeft plastic een lagere dichtheid en deze eigenschap wordt gebruikt bij de ontwikkeling van het platform. De knolvormige PGS en zijn onderwaterkanalen remmen de waterstromingen af, waardoor het plastic omhoog komt als gevolg van zijn natuurlijke drijfvermogen. Dan kan het plastic gemakkelijk worden verzameld zonder netten of filters.

Waterstof en CO2

Het ingezamelde plastic wordt gebruikt voor verbranding waarmee energie wordt opgewekt. Recycling van het plastic kan niet, zo zegt de organisatie, omdat de moleculaire structuur is aangetast door het zoute water. Een innovatief alternatief voor verwerking is pyrolyse, dat levert een synthetisch gas op dat vooral bestaat uit waterstof en kooldioxide. Het waterstof kan vervolgens worden gebruikt als energiebron voor brandstofcellen die elektrische energie maken, bijvoorbeeld. De CO2 die bij pyrolyse ontstaat, kan worden gebruikt als een basisvoeding voor het kweken van algen, zodat de CO2 niet in de atmosfeer komt. De algenculturen kunnen worden gekweekt op het wateroppervlak van de Pacific Garbage Screening platforms. De biomassa bestaande uit die algen kan dan weer worden gebruikt om milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare bio-kunststoffen te maken.

Constructie

Het team dat verantwoordelijk is voor de constructie en de ontwikkeling, bestaat uit engineering-studenten die in nauw contact staat met het researchteam. De resultaten worden onderbouwd met experimenten en met studies, gevalideerd, getest op haalbaarheid en efficiëntie en vervolgens geoptimaliseerd. Het primaire doel van het constructie- en ontwikkelingsteam is het zo spoedig mogelijk ontwikkelen en van bouwen van een prototype. Op dit moment is het team aanbeland bij de planning- en constructiefase voor de eerste pilotopstellingen en werkt aan een uitbreiding van samenwerkingen met industriële partners. Het team bouwt nu een stroomkanaal als testopstelling om zelf ervaringen uit de eerste hand te krijgen en om diverse operationele zaken te kunnen verifiëren. Deze projecten zijn de eerste stappen in de richting van de implementatie van een grote opstelling die de werkelijke omstandigheden in de oceanen moet nabootsen zodat de tests de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen. Gaandeweg wordt het concept continu uitgebreid en verbeterd.

(Bron: EngineersOnline.nl)

Thailand wil af van grootschalige import afval

De Thaise milieuminister Surasak Kanchanarat wil de import van plastic afval binnen twee jaar in de ban doen. Ook neemt hij maatregelen om de import van e-waste drastisch te beperken.

Om de volksgezondheid en het milieu te beschermen, heeft de Kanchanarat besloten de import van afval aan banden te leggen. Allereerst stopt Thailand met de import van 411 soorten e-waste. Telefoons en kopieerapparaten die nog gerepareerd en hergebruikt kunnen worden, blijven wel welkom. Vervolgens moet de import van plastic binnen twee jaar aan banden worden gelegd.

Kanchanarat erkent dat de importrestricties de eigen recyclingindustrie hard zullen raken. Hij geeft het milieu en de volksgezondheid echter voorrang. Voorkomen moet worden dat Thailand de vuilnisbak van de wereld wordt, tekent de krant The Nation op uit de mond van de milieuminister.

Meer importrestricties

Thailand is niet het eerste land in Zuidoost-Azië dat maatregelen neemt om de import van afval te beperken. Vorige maand nog maakten Vietnam en Maleisië bekend paal en perk te stellen aan de import. Sinds de Chinese importban op afval gaat er steeds meer Europees en Amerikaans afval naar landen in Zuidoost-Azië.

Waarschuwing Bir

Begin mei waarschuwde de internationale handelsfederatie voor de recyclingindustrie Bir al voor importrestricties in landen in Zuidoost-Azie. De Bir zag de exportprijzen voor plastic toen stijgen door de toenemende vragen uit landen als Thailand, Vietnam, Indonesië en Maleisië, maar wees ook op de keerzijde van de verschuivende handel in afval. Landen zouden er ook niet op berekend kunnen zijn veel meer extra afval te importeren met alle gevolgen van dien voor het milieu.

China legt bom onder afvalhandel met VS'

Het Chinese ministerie van Handel heeft besloten importheffingen in te voeren op Amerikaans afval. Het is een reactie op importheffingen op Chinese producenten in de VS.

De importheffingen gelden voor alle soorten afval die China uit de VS importeert, dus ook voor ferro- en non-ferro metalen, opk en plastic. Vanaf 23 augustus geldt een importtarief van 25 procent op dit afval. In april zette China al een importheffing op aluminium schroot.

Volgens Robin Wiener, voorzitter van belangenbehartiger van de Amerikaanse recyclingindustrie Isri, heeft het besluit van de Chinezen “de potentie om te vernietigen wat er nog over is gebleven van de afvalhandel tussen de landen”.

Tegelijkertijd denkt Isri dat de Chinezen zich met de heffing ernstig in de eigen vingers snijden. Van contacten in China heeft de organisatie begrepen dat er mogelijk niet aan de vraag naar het afval voldaan kan worden in China, als het Amerikaanse afval wegvalt. Andere regio’s zouden dit gat niet zomaar kunnen opvullen.

Waarde export

Volgens Isri exporteerden Amerikaanse bedrijven vorig jaar nog voor zo’n 5,6 miljard dollar (zo'n 4,8 miljard euro) aan afval naar China. In de eerste zes maanden van 2018 was de export als gevolg van Chinese importrestricties op afval al teruggelopen. De waarde van de export bedroeg toen 2,2 miljard dollar, zo'n 1,9 miljard euro.

Alternatieve bestemmingen

De vraag is waar de Amerikanen het afval dat ze niet meer kwijt kunnen in China dan wel naar toe gaan brengen. Steeds meer landen in Zuidoost-Azië merken inmiddels dat hun infrastructuur niet bedacht is op de import van veel extra afval. Onlangs maakten Vietnam en Maleisië daarom nog bekend paal en perk te stellen aan de import van afval.

Bron: Afvalonline 14-8-2018

Nederland treedt toe tot internationaal Platform for Accelerating the Circular Economy

Om de plannen en ideeën over een economie zonder afval met de wereld te kunnen delen en om te leren van wat andere overheden en bedrijven al weten en kunnen, is Nederland toegetreden tot het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE).

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat ondertekende de benodigde papieren voor toetreding op 17 juli in New York. Van Veldhoven: “Nederland kan en doet veel op het gebied van circulaire economie, maar we kunnen het niet alleen. Een circulaire economie is een globale economie, dus is dit een zaak waarin we samen moeten optrekken. Dubbel nodig, want hergebruik van grondstoffen is onmisbaar bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Ik denk dat PACE hierbij heel goed kan helpen en vind de Nederlandse toetreding goed nieuws voor beide partijen.”

Nederland wil in 2050 circulair zijn. In eigen land maakt Van Veldhoven daarom samen met andere bewindspersonen werk van een economie zonder afval. Zo wordt ingezet op circulair ontwerpen (rekening houden met het hergebruik van spullen voordat ze ontworpen zijn), circulair inkopen (en daardoor 1 Mton CO₂ minder uitstoten), is het Betonakkoord gesloten (vanaf nu 5 procent gerecycled materiaal in nieuw beton) en komt er een Plastic Pact om een einde te maken aan bijvoorbeeld plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik

PACE is in 2017 opgericht door onder meer het World Economic Forum (WEF) en het VN Milieuprogramma (UN Environment). Met inmiddels meer dan 40 deelnemende landen, bedrijven en internationale organisaties werkt PACE aan het versnellen van de circulaire economie door de ontwikkeling van financiering, het bevorderen van beleid en publiek private samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld plastics, elektronische apparatuur en circulair inkopen.

(Bron: rijksoverheid)

'Nederland behoort tot Europese kopgroep in recycling'

Nederland behoort tot de Europese top als het om recycling gaat. Van al het afval wordt ruim 80 procent gerecyled. Toch is de inzet van gerecycled materiaal in de Nederlandse economie maar 8 procent.
Dit blijkt uit een rapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag hebben gepubliceerd. Het streven is om het gebruik van grondstoffen in 2030 te halveren.De opstellers van het rapport introduceren een 'circulair' equivalent van de Nationale Energieverkenning (NEV). Hierin wordt jaarlijks een update gegeven over het energieverbruik in Nederland en de vooruitzichten voor de komende jaren.

In 2030 moet het gebruik van zogenoemde primaire abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiele brandstoffen) in Nederland gehalveerd zijn. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Met deze doelstelling gaat Nederland verder dan de meeste andere Europese landen. Volgens het onderzoek bestaat er in Nederland veel enthousiasme voor de circulaire economie. Naast een oplossing voor het grondstoffenprobleem, biedt die kansen voor de Nederlandse economie en de internationale concurrentiepositie.
Uit eerdere verkennende berekeningen blijkt dat de circulaire economie meer dan 7 miljard euro kan opleveren en rond de 54.000 nieuwe banen.

(Bron: Nu.nl)

 

Recyclingbedrage vlakglas gaat omlaag

Importeurs en producenten van isolatieglas zijn per 1 oktober 2018 een kwart goedkoper uit met de recyclingbijdrage.

Vlakglas Recycling Nederland (VRN) verlaagt per die datum de recyclingbijdrage op isolatieglas van 0,40 naar 0,30 euro per vierkante meter. De verlaging is mogelijk door kostenverlagingen enerzijds en een structurele hogere opbrengst anderzijds. Directeur Cor Wittekoek van VRN legt uit dat de stichting in 2017 nieuwe logistieke contracten heeft afgesloten en het transport steeds efficiënter kan organiseren. Daarnaast wordt er meer glas op de markt gebracht, met name dankzij de groei van nieuwbouw, wat meer inkomsten oplevert, terwijl de hoeveelheid afvalglas vrij constant blijft.

Bij de inwerkingtreding van de huidige AVV in 2016 heeft VRN met het ministerie van IenW afgesproken dat geprobeerd zou worden de recyclingbijdrage te verlagen. Dat is dus gelukt. Het streven is de bijdrage in de toekomst nog verder te verlagen.

Voor de verlaging is wel een aanpassing van de overeenkomst voor de AVV nodig. Deze is 22 mei in de Staatscourant gepubliceerd, en tot en met 3 juli konden bezwaren worden ingediend. Die zijn er niet gekomen, waardoor de verlaging door kan gaan. Gekozen is voor de ingangsdatum van 1 oktober, omdat aangiftes per kwartaal moeten worden ingediend.

(Bron: AfvalOnline)

IenW helpt bij onderscheid definities afval

Met een leidraad verduidelijkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitleg en toepassing van de begrippen 'afvalstof', 'bijproduct' en 'einde-afvalstatus'.

De leidraad is afgelopen vrijdag (13 juli) namens de staatssecretaris van IenW aangeboden aan het Interprovinciaal Overleg (Ipo), de Omgevingsdiensten en VNG. Met de leidraad moeten overheden en handhavers de begrippen afvalstof, bijproduct en einde-afvalstatus zo uniform mogelijk toepassen. Het gaat om de begrippen zoals ze gehanteerd worden in het Lap3. Het ministerie wil met name een betere benutting bevorderen binnen de ruimte die de Europese wetgeving en de rechtspraak bieden, om materialen niet onnodig als afvalstof te kwalificeren. In de leidraad worden hiervoor praktische voorbeelden gebruikt, onder meer uit de rechtspraak.

Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) nam de leidraad namens het Ipo in ontvangst. "We hebben ons afval keihard nodig: grondstoffen worden schaars dus daar moeten we slim mee om gaan", aldus Homan.

(bron: Afval Online)

Verbond vraagt aandacht voor containerbranden

Afval- en containerbranden veroorzaken jaarlijks veel schade. Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat de jaarlijkse schade kan oplopen tot 20 miljoen euro. Om aandacht te vragen voor preventiemaatregelen, start het Verbond met een deurhangercampagne.

Met de campagne vraagt het Verbond aandacht voor de risico’s op afval- en containerbranden. Niet goed afgesloten containers met brandbaar materiaal die tegen een gevel staan, maar ook stapels oude pallets, autobanden of verpakkingsmateriaal naast een bedrijfspand kunnen brand veroorzaken.

In 2014 heeft het Verbond van Verzekeraars onderzoek gedaan naar afval- en containerbranden. De geschatte schade als gevolg van deze containerbranden bedroeg dat jaar 20 miljoen euro. Verzekeraars hebben de mogelijkheid om met de nieuwe, aangescherpte Bedrijfsregeling Brandregels 2014 eventuele (gevolg)schade van brand te verhalen op bedrijven, als blijkt dat die onzorgvuldig hebben gehandeld.

Deurhangeractie
Met de campagne ‘Deurhanger ontvangen?’ wil het Verbond ondernemers erop wijzen dat zij zelf veel kunnen doen om een containerbrand te voorkomen. Risicodeskundigen en andere ambulante medewerkers hangen de deurhanger op bij een winkel of bedrijf waar ze een onveilige situatie constateren. De deurhanger verwijst naar een speciale webpagina op checklistbrand.nl/containerbrand. Op die pagina staat de actie toegelicht en staan tips voor ondernemers om de kans op een containerbrand te verkleinen.

Deurhangers bestellen?
Het Verbond roept alle (brand)verzekeraars op mee te helpen de actie tot een succes te maken. Voorzie risicodeskundigen en andere ambulante medewerkers van deurhangers en laat hen deze ophangen bij winkels en bedrijven met een brandgevaarlijke situatie.
Er is nog een beperkte voorraad deurhangers beschikbaar voor de leden die deze nog niet hebben ontvangen. Ook zijn de deurhangers tegen kostprijs na te bestellen via het Verbondssecretariaat.

Afbeeldingsresultaat voor containerbrand

SUEZ en Renewi starten gezamenlijke proef afvalinzameling in Gouda

SUEZ en Renewi geven het startsein voor een proef om rolcontainers voor hun klanten in Gouda door één inzamelaar op te laten halen. Beide afvaldienstverleners bundelen de krachten door deze inzameling vanaf 4 juni te combineren in één inzamelroute. Met deze proef leveren beide bedrijven een grote bijdrage aan de leefbaarheid in Gouda. Zo leggen de inzamelwagens straks 60 kilometer per dag minder af. Dat zorgt voor minder verkeersdrukte en een vermindering van maar liefst 50 procent van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Met deze pilot laten SUEZ en Renewi zien dat de doelen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES) door een goede samenwerking in de keten bereikt kan worden. De Green Deal ZES heeft als doel de uitstoot van schadelijke emissies in stadskernen drastisch terug te dringen. In Gouda leveren SUEZ en Renewi hieraan een grote bijdrage en realiseren zij met de proef een flinke besparing in CO2 en NOx-emissies. Gouda heeft zowel een oude binnenstad als moderne industrieterreinen. Dat maakt het een ideale stad om concrete oplossingen voor stadslogistiek te testen en bij te dragen aan de lokale leefbaarheid en veiligheid.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
“SUEZ gelooft in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we leven. We willen daarom graag samenwerken aan een efficiënter en duurzamer afval- en grondstoffenmanagement”, vertelt Marco Pols, directeur Transport van SUEZ Nederland. “Samen met Renewi willen we een voortrekkersrol vervullen bij de Green Deal ZES. Deze pilot stelt ons in staat onze inzamelactiviteiten efficiënter, duurzamer én veiliger uit te voeren.”

“Wij delen de visie van SUEZ op een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom werken we voor de eerste keer als private partijen op deze manier met elkaar samen om de doelen van Green Deal ZES te realiseren. Het gaat om een proef van een half jaar, waarin de inzameling van bedrijfsafval (restafval) onder een ‘neutrale vlag’ plaatsvindt. Dit biedt een unieke mogelijkheid om samen als ketenpartners duurzamere logistieke oplossingen te verkennen”, aldus Otto de Bont, Managing Director Commercial Waste Netherlands van Renewi.

Lees meer

Herziening van 6 richtlijnen afvalstoffen goedgekeurd door EP

Het Europees Parlement heeft 18 april 2018 ingestemd met de herziening van zes afvalrichtlijnen. Het gaat om de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de verpakkings(afval)richtlijn, de stortrichtlijn en de richtlijnen voor AEEA, voertuigen en batterijen.

De doelstellingen voor de lidstaten zijn:

  • In 2025 55 procent van het gemeentelijk afval recyclen, in 2030 60 procent en in 2035 65 procent.
  • Van het verpakkingsmateriaal moet in 2025 65 procent gerecycled worden en in 2030 70 procent.
  • Vanaf 2023 moet biologisch afbreekbaar afval gescheiden ingezameld worden.
  • EU-landen mogen niet afwijken van de verplichting om plastic, hout, metalen en glas apart in te zamelen.
  • In 2035 mag nog maximaal 10 procent van het gemeentelijk afval gestort worden.
  • In 2024 moet de voedselverspilling met 30 procent verminderd zijn en met 50 procent in 2030.

Met name de Oost- en Zuideuropese landen moeten aan de slag om minder te gaan storten en meer te recyclen.