Eveline

'Afval en chemie: twee helften van dezelfde cirkel'

In de maart-editie van ChemieMagazine staat een artikel over de ketensamenwerking van afval- en chemiesector. Journalist Leendert van der Ent sprak met vertegenwoordigers van beide sectoren, de 'twee helften van dezelfde cirkel'. Dick Hoogendoorn (Vereniging Afvalbedrijven) en Michaël van Hulst (Renewi) en Peter Driessen (Indaver) vertellen over de aanpak van de afvalsector en geven aan waar de uitdagingen liggen.

Veel aandacht heeft het artikel voor chemische recycling. Een weg die nog verre van uitontwikkeld is, meent Hoogendoorn. “Onderzoek zal moeten uitwijzen of het een begaanbare richting is.” Indaver gaat als marktplaats en tussenproducent moleculen uitwisselen tussen chemiebedrijven, met een focus op 'plastics to chemicals'. Peter Driessen: “We mikken op de verwerking van een zo groot mogelijke gemengde stroom. De schaalgrootte zorgt voor de economische ratio van extra zuiveringsstappen die onzuiverheden grondig verwijderen.” Van Hulst belicht het veiligheidsaspect. “In de chemie zit veiligheid al tientallen jaren in het DNA. De afvalsector is op de goede weg, maar staat nog voor aardig wat uitdagingen om datzelfde niveau te behalen."

Het artikel is te vinden op pagina’s 44-47 van ChemieMagazine nr. 02 maart 2018, te vinden op www.vnci.nl/chemie-magazine#

Bron: Verenigingafvalbedrijven.nl - 14 maart 2018

China buigt niet voor wensen VS en Europa

Het Chinese ministerie van Milieubescherming heeft de definitieve standaarden voor de toegestane vervuiling in geïmporteerd afval vastgesteld. De percentages zijn gelijk aan de percentages die het ministerie november vorig jaar aan de WTO stuurde.

De export van afval vanuit Europa naar China zal flink afnemen.
Voor smeltslakken, hout, papier, plastic en ferro metalen zal een maximum van 0,5 procent vervuiling gelden. Voor non-ferro metalen zal 1 procent toegestaan zijn, meldt Isri. De belangenbehartiger van de Amerikaanse recyclingindustrie heeft de definitieve standaarden op de eigen website gepubliceerd. Vooralsnog in het Chinees, maar aan een vertaling wordt gewerkt.

Lees meer