Chemisch en gevaarlijk afval vereist een voorzichtige aanpak. Er zijn vanzelfsprekend vele wetten en regels waaraan je je dient te houden voor (laten) afvoeren. Gelukkig kunnen wij u daarbij helpen. Eén van onze leden, te weten InterCheM is gespecialiseerd in het inzamelen, verwerken en recyclen van chemisch en gevaarlijk afval.
Zij zamelen uw gevaarlijk afval in met behulp van daarvoor geschikte verpakkingen. Het afvaltransport ruilt in één transportbeweging de gevulde emballage in voor een lege. Waar uw bedrijf zich ook bevindt. Of dat nu in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland of ergens anders is. De vrachtauto’s, die voorzien zijn van de benodigde uitrusting, begeven zich door heel Nederland. Het ingezamelde afval wordt vervolgens op de locatie in Beuningen verwerkt.
Waar mogelijk wordt er weer nieuwe producten van gemaakt.
Gevaarlijk afval vereist een specifieke behandeling. Wilt u chemisch of gevaarlijk afval afvoeren, neem contact met ons op als u de mogelijkheden wilt weten of direct met InterCheM op 024 67 80 200.

www.interchem.nl