Herziening van 6 richtlijnen afvalstoffen goedgekeurd door EP

Het Europees Parlement heeft 18 april 2018 ingestemd met de herziening van zes afvalrichtlijnen. Het gaat om de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de verpakkings(afval)richtlijn, de stortrichtlijn en de richtlijnen voor AEEA, voertuigen en batterijen.

De doelstellingen voor de lidstaten zijn:

  • In 2025 55 procent van het gemeentelijk afval recyclen, in 2030 60 procent en in 2035 65 procent.
  • Van het verpakkingsmateriaal moet in 2025 65 procent gerecycled worden en in 2030 70 procent.
  • Vanaf 2023 moet biologisch afbreekbaar afval gescheiden ingezameld worden.
  • EU-landen mogen niet afwijken van de verplichting om plastic, hout, metalen en glas apart in te zamelen.
  • In 2035 mag nog maximaal 10 procent van het gemeentelijk afval gestort worden.
  • In 2024 moet de voedselverspilling met 30 procent verminderd zijn en met 50 procent in 2030.

Met name de Oost- en Zuideuropese landen moeten aan de slag om minder te gaan storten en meer te recyclen.