Circulaire economie

Uw afvalstoffen zijn voor de samenwerkende VIA-leden de nieuwe grondstoffen. Door middel van geavanceerde recyclingstechnieken halen wij gemengd afval uit elkaar en werken dit vervolgens op tot herbruikbare stromen. De VIA-leden hebben als missie uw reststoffen terug te brengen in de economie en uw circulaire doelstellingen te ondersteunen.
Wij zijn uw strategische partner in het afvalmanagement en kunnen eveneens voor u een reductie van uw afval realiseren.