Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval (BSA) is een gemengde afvalstroom die vrijkomt bij bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden.
Hieronder valt o.a.
- Betonpuin - Metselwerkpuin - Hout - Kunststoffen
- Metalen - Papier en karton - Overige bouwmaterialen

Het BSA wordt door de afvalsorteerinstallatie gesorteerd in waardevolle stromen: zoveel mogelijke materialen worden als secundaire grondstof teruggebracht in de keten.

BSA wordt ingezameld met een afzetcontainer variërend van 2,5m3 tot 40m3.

Puin

Puin is de afvalstroom die ontstaat uit bouw- en sloopactiviteiten en bestaat uit uit brokstukken van steen en beton.
Het puin wordt met puinbrekers gebroken tot granulaat van diverse grootte en wordt daardoor duurzaam hergebruikt voor o.a. nieuw beton maar ook voor als grondstof voor nieuwe wegen.

Puin wordt ingezameld met afzetcontainers, variërend van 3m3 tot 12m3.

Hout

Hout is te verdelen in drie soorten hout:
A-hout is massief en onbewerkt hout.
B-hout is plaatmateriaal en geverfd of verlijmd hout dat niet geïmpregneerd is. Bijvoorbeeld spaanplaat, MDF, deuren, kozijnen en sloophout.
C-hout is verduurzaamd of geïmpregneerd hout. Deze afvalstroom is bewerkt met materialen die schadelijk zijn voor het milieu. Bijvoorbeeld geïmpregneerde bielzen of tuinschuttingen of hout uit brandschade.

Het hout wordt gesorteerd en de waardevolle stromen worden geshredderd en gebruikt als brandstof of als grondstof voor nieuwe plaatmaterialen en pallets.

Hout wordt ingezameld met afzetcontainers, variërend van 3m3 tot 40m3.

Bedrijfsrestafval

Bedrijfsrestafval is de afvalstroom die overblijft en niet meer gescheiden en gerecycled wordt. Qua aard en samenstelling komt het overeen met huishoudelijk restafval.
Deze afvalstroom wordt verwerkt in de afvalenergiecentrales waar het verbrand wordt en zo nuttig wordt hergebruikt voor energie, stroom en warmte.
Bedrijfsrestafval wordt ingezameld met een afzetcontainer variërend van 2,5m3 tot 40m3, rolcontainers variërend van 240 liter tot en met 5000 liter of semi ondergrondse containers, variërend van 1750 liter tot en met 5000 liter.

Gevaarlijk of chemisch afval

Gevaarlijk of chemisch afval is de afvalstroom die gevaarlijk is voor mens en milieu. Dit varieert van cartridges, batterijen en accu's tot oplosmiddelen en verfresten.
Voorafgaand aan de inzameling en verwerking van gevaarlijk afval worden de betreffende afvalstoffen beoordeeld. Hieruit blijkt welk gevaarlijk afval geschikt is voor hergebruik als secundaire grondstof of hulpstof en welk afval niet.
Per gevaarlijk afvalstroom is wettelijk bepaald op welke wijze dit afgevoerd moet worden.

Papier en karton

82% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton. 86% van het gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.
Door papier gescheiden in te zamelen, kunt u uw volume bedrijfsafval verminderen.
Onder papierafval verstaan we alle soorten papier, dagbladen, tijdschriften, reclamedrukwerk, boeken, omslagen, papieren zakken, fotokopieerpapier, dossiers en overige verpakkingen die uit papier en karton bestaan.

Het papier wordt verder verkleind, gebaald en ingezet in de papierverwerkende industrie als grondstof van nieuw kantoorpapier, dozen, kranten en tissueprodukten.

Voor de inzameling van papier kan gebruik worden gemaakt van rolcontainers, variërend van 240 liter tot en met 5000 liter, semi ondergrondse containers, variërend van 1750 liter tot en met 5000 liter of afzetcontainers variërend van 2m3 tot en met 40m3.